FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Information technologies.
Data Solutions
Outsourcing
Consulting
 
PROOF spol. s r. o.
Továrenská 77/1
020 01 Púchov, SLOVAK REPUBLIC
tel. / fax.: +421 42 4 631 117
mail: info@proof.sk
 
Komplexné riešenia projektov v oblasti informačných technológií, ako outsourcing, školenia, poradenstvo a omnoho viac
Ekonomické informačné systémy triedy ERP, ktoré sú určené špeciálne pre veľké spoločnosti, štátnu správu, mestské respektíve obecné úrady
Ekonomické informačný systém PROOF-ISOZ sú komplexným riešením pre malé a stredné podniky pri spracovaní ekonomickej agendy, riadení a kontrole

Služby

Informačné systémy PROOF-ISOZ sú komplexným riešením automatizácie spracovania ekonomických, logistických procesov pri riadení a kontrole podnikateľských subjektov. Cielom pri návrhu a realizácii tohto projektu bolo dať používateľom do ruky nástroje, ktoré sú jednoduché na obsluhu, pritom ale obsahujúce podľa možnosti všetko, čo pracovník potrebuje. Výsledkom vývoja, ktorý neustále pokracuje už od roku 1991, sú produkty spájajúce uvedenú požiadavku.

Medzi naše dalšie služby parí kompletný servis spojený so správou informacných systémov a ekonomickými procesmi, ako sú školenia, poradenstvo a konzultácie, outsourcing a vývoj zákanickych IS.
Miestne podmienky a legislatíva
Dlhodobé pôsobenie v oblasti informačných systémov pre rôzne ekonomické celky, bezprostredná blízkosť vývojárov k problematike spracovania dát v týchto subjektoch sa odrazila na vysokej stabilite produktu a jeho prispôsobivosti miestnym podmienkam. PROOF-ISOZ sú domáce produkty rešpektujúce slovenskú legislatívu a miestne zvyklosti a sú neustále obnovované v zmysle platných zákonov a legislatívnych zmien pre SR. Vzhľadom k existujúcim nasadeniam je produktom v praxi overeným, na základe skúsenosti a požiadaviek používateľov neustále rozširovaným o nové oblasti.