FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Information technologies.
Data Solutions
Outsourcing
Consulting
 
PROOF spol. s r. o.
Továrenská 77/1
020 01 Púchov, SLOVAK REPUBLIC
tel. / fax.: +421 42 4 631 117
mail: info@proof.sk
 
Komplexné riešenia projektov v oblasti informačných technológií, ako outsourcing, školenia, poradenstvo a omnoho viac
Ekonomické informačné systémy triedy ERP, ktoré sú určené špeciálne pre veľké spoločnosti, štátnu správu, mestské respektíve obecné úrady
Ekonomické informačný systém PROOF-ISOZ sú komplexným riešením pre malé a stredné podniky pri spracovaní ekonomickej agendy, riadení a kontrole

Biznis riešenia

Informačný systém PROOF-ISOZ svojou modulárnou štruktúrou poskytuje informačný systém prispôsobiteľný organizačnej štruktúre spoločnosti, čo ho predurčuje taktiež na nasadenia pre malé, stredné a veľké podnikateľské subjekty a organizácie. Cieľom pri návrhu a realizácii tohto projektu bolo dať používateľom PROOF-ISOZ do ruky nástroj, ktorý je jednoduchý na obsluhu, pritom ale obsahujúci podľa možnosti všetko, čo pracovník potrebuje. Výsledkom vývoja, ktorý neustále pokračuje už od roku 1991, je produkt spĺňajúci uvedenú požiadavku. Dlhodobé pôsobenie v oblasti informačných systémov pre väčšie ekonomické celky, bezprostredná blízkosť vývojárov k problematike spracovania dát v týchto subjektoch sa odrazila na vysokej stabilite produktu a jeho prispôsobivosti miestnym podmienkam. Podrobnejší popis nájdete tu.