FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Information technologies.
Data Solutions
Outsourcing
Consulting
 
PROOF spol. s r. o.
Továrenská 77/1
020 01 Púchov, SLOVAK REPUBLIC
tel. / fax.: +421 42 4 631 117
mail: info@proof.sk
 
Komplexné riešenia projektov v oblasti informačných technológií, ako outsourcing, školenia, poradenstvo a omnoho viac
Ekonomické informačné systémy triedy ERP, ktoré sú určené špeciálne pre veľké spoločnosti, štátnu správu, mestské respektíve obecné úrady
Ekonomické informačný systém PROOF-ISOZ sú komplexným riešením pre malé a stredné podniky pri spracovaní ekonomickej agendy, riadení a kontrole

Riešenia na mieru

Riešenia pre verejný sektor
Informačný systém PROOF-ISOZ je komplexným riešením automatizácie spracovania dát určeným špeciálne pre mestské resp. obecné úrady. Výsledkom vývoja, ktorý neustále pokračuje už od roku 1991, je produkt spájajúci uvedenú požiadavku. Len máloktorá iná organizácia potrebuje napríklad v mzdovej oblasti pokryť taký rozsah pracovnoprávnych vzťahov ako mestský resp. obecný úrad. Nepretržitá smenná prevádzka mestskej polície, pracovníci na verejnoprospešné práce, rôzne fondy pracovného času, hodinová i mesačná mzda, inde netradičné príplatky typu nepodnikania, vedenia psa policajtom a všetky ďaľšie a ďaľšie pre samosprávu špecifické skutočnosti PROOF-ISOZ zohľadňuje vo svojej činnosti. Podrobnejší popis nájdete tu.

Biznis riešenia
Informačný systém PROOF-ISOZ svojou modulárnou štruktúrou poskytuje informačný systém prispôsobiteľný organizačnej štruktúre spoločnosti, čo ho predurčuje taktiež na nasadenia pre malé, stredné a veľké podnikateľské subjekty a organizácie. Cieľom pri návrhu a realizácii tohto projektu bolo dať používateľom PROOF-ISOZ do ruky nástroj, ktorý je jednoduchý na obsluhu, pritom ale obsahujúci podľa možnosti všetko, čo pracovník potrebuje. Výsledkom vývoja, ktorý neustále pokračuje už od roku 1991, je produkt spĺňajúci uvedenú požiadavku. Dlhodobé pôsobenie v oblasti informačných systémov pre väčšie ekonomické celky, bezprostredná blízkosť vývojárov k problematike spracovania dát v týchto subjektoch sa odrazila na vysokej stabilite produktu a jeho prispôsobivosti miestnym podmienkam. Podrobnejší popis nájdete tu.

Domáci ERP produkt
Informačný systém PROOF-ISOZ v spracovaní pre verejný sektor, či biznis sféru, je domáci produkt typu ERP rešpektujúci slovenskú legislatívu a miestne zvyklosti. Vzhľadom k existujúcim nasadeniam je produktom v praxi overeným, na základe skúsenosti a požiadavok používateľov neustále rozširovaným o nové oblasti. PROOF-ISOZ je priebežne aktualizovaný o zmeny vyplývajúce z meniacej sa legislatívy. PROOF-ISOZ je od svojho základu postavený ako viacpoužívateľský a viacúlohový systém. Ako bolo v predošlom naznačené, PROOF-ISOZ používa relačný databázový server INGRES. PROOF-ISOZ je informačným systémom pracujúcim v architektúre klient - server. Jeho moduly obsahujú "helpy" v slovenskom jazyku a taktiež sú k dispozícii používateľské príručky.